bycj.net
当前位置:首页 >> 200道小数除法竖式计算题 >>

200道小数除法竖式计算题

4.5*0.07 = 6.3÷0.09 = 2.5*3.6 = 19.8÷3.3 = 5÷0.25 = 0.76÷0.4 = 2.36*0.22 = 2.8*4.58 = 3.57÷4.2 = 82.8÷ 36 = 45*2.46 = 3.6÷0.24 = 382.5÷45 = 6.4*5.48 = 13.42*4.73 = 9.65*8.12 = 7.23*1.2 = 6.3*12 = 2.14*8.3 = 4.9*1.12 = 21.98*2.31 = 0.24

小数除以小数计算练习题,列坚式计算题,有答案40.32÷4.2=9.6 18÷0.45=40 0.161÷0.07=2.3 782÷0.85=92047.58÷6.1=7.8 655.2÷0.78=840 2.175÷0.29=7.5 871.2÷0.99=

0.45*2.5= 0.8*1.25= 0.3*3.6= 0.3*0.3= 10*0.07= 0.3*1.4= 0.05*7= 0.92*0.4= 0.2*0. 10.1÷3.3= (商用循环小数) 10.75÷12.5= (用乘法验算) 3.25*9.04= (用除法验算

乘法: 5.6*2.9 3.77*1.8 0.02*96 5.22*0.3 9.99*0.02 4.67*0.9 5*2.44 1.666*6.1 9.432*0.002 5.6*6.5 4.88*2.9 除法: 85.44÷636f707962616964757a686964616f3133343136366616 42.84÷7 101.7÷9 67.5÷15 230.4÷6 21.24÷36 0.736÷23 43.5÷

1÷0.5= 0.96÷3= 1.47÷0.7= 5.4÷6= 4÷0.8 = 4.2÷3.5=0.9÷0.01= 12÷0.3= 2.87÷0.7= 13÷4= 0.96÷0.3= 7÷0.25=3.2÷1.6= 19.6÷2= 8.8÷2.2=

3.57除以2.58,2.35除以1.33,5.7652除以3.671,189.4522除以13.8,88.2974除以10.008,9.325除以2.1,687.2323除以145.222,62.3除以2.13,9870.2236除以778.23,89.32除以78.19,9843.267除以786.5784,89.58除以77.4,198.26

原发布者:云淡风清031310 小数除法竖式计算题(1)9.12÷3.8=(2)54÷0.36=(3)1.7÷0.08=(4)0.576÷0.18=(5)0.77÷0.35=(6)15.68÷5.6=(7)42.7÷7=(8)38.4÷6=(9)62.8÷4=(10)65.6÷8=.(11)8.4÷5.6=(12)1.71÷3.8=(13)7.05÷0.94=.(14)5.4÷24=(15)6

150道小数除小数题

是要题目吗?我这里写了一些128/5.6= 78/3.5= 9.6/3.2= 65/3.2= 54/2.3= 32/0.4= 36/0.09= 42/0.006= 78/3.6= 45/0.005= 81/0.9= 7.2/0.8= 1000/1.25= 10/2.5= 120/3.5= 7.5/2.3= 8.6/3.2= 79/3.6= 8.6/3.6= 2.5/0.005= 36/0.0006= 7.5/2.6= 6.3/0.007=

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bycj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com